Tsinoy dating Adult webchat rooms

Posted by / 28-Jun-2017 22:58

Tsinoy dating

Ang magkabiyak ang dalawang nilalalang na katulad ng biniyak na niyog na mabubuo lamang kung mahanap at mapag-isa ang dalawang bahagi.

May kinalaman din ito sa dalawang nilalang sa loob ng pinagmulan nating lahat na kawayan na tinuka at biniyak ng ibong Timamanukin, simbolo ni Bathala. ) ang isang tula ko: Kabiyak Bihag nga ba tayo ng Panahong walang Hanggan buhat noong lisanin ang Silid Na s’yang itinakda ng Ibong lumalang?

At gusto kong I-share sa inyo,”( Facebook note May 21; at (inyo/, posted May 24).

Ang susog naman ni Zeus (Salazar o ZAS) “Bagamat di ako gaanong komportable sa pakikinig sa pangungumpisal (Katoliko) o kaya sa katumbas nito sa Partido, inaamin kong medyo — medyo-medyo lang — akong naantig sa iyong pagtatapat at pagbubukas ng loob at loobin at niloloob…

Kung baga sa pelikulang Ingles may pagka-“Brief Encounter” ni David Lean (na kinopya naman ng Hollywood sa “Falling In Love” ni Ulu Grosbard) ang nangyari, liban sa pangyayaring sa orihinal na bersyong Ingles hindi itinuloy ang dapat at gustong mangyari ng dalawa samantalang sa bersyong Hollywood natuloy pa rin dahil sa nagkita muli ang dalawa (hindi na nagkita muli ang magsing-irog sa bersyong Ingles dahil nangibang-bansa ang lalaki (tulad mo!!! Sa konteksto ng kabihasnang Pilipino, mas “praktikal” ang maaaring solusyon.

Mabuti na lamang at nasa lebel ng kaisipan kung hindi man pilosopiya ang iyong pagkasalaysay.

Gayumpaman, mas naging romantiko at madamdamin (tulad ng makikita sa tula) sana ang istorya kung magkapantay ang dalawang nagkatagpo sa teritoryo ng libog.

Kaya lang, with your spouse you have sex as an option to express this love.

I can love my best friend truly, like take a bullet for her, but i don’t have sex with her.” Iba ang pananaw ni ZAS: “Sa palagay ko batay rin sa libog kapwa ang pag-ibig, pagmamahal, pag-irog, atbp.

tsinoy dating-69tsinoy dating-28tsinoy dating-43

na humahantong kapwa sa pag-iisang-katawan at pag-iisang-dibdib.” Dagdag pa niya,“Ang kumakalat na konseptong ‘bespren’ ay tila mula sa ilang pelikulang Merkano at Ingles.